Innowacyjna gospodarka


Zadanie 1. Badania związane z opracowaniem technologii produkcji nowej generacji jaj projektowanych, kurzych i przepiórczych, naturalnie wzbogaconych


Zadanie 2. Badania związane z opracowaniem kompleksowych technologii pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji.

 

Zadanie 3. Badania związane z opracowaniem technologii wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności.

 

Zadanie 4. Badania związane z opracowaniem technologii produkcji nowej generacji suplementów diety na bazie fosfolipidów żółtka.

 

Zadanie 5. Badania związane z opracowaniem metod aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka.

 

Zadanie 6. Badania związane z opracowaniem technologii izolacji i aplikacji immunoglobuliny i frakcji liwetynowej żółtka.

 

Zadanie 7. Opracowanie technologii zagospodarowania produktów ubocznych (z procesów technologicznych) do wytwarzania suplementów diety 

 

Zadanie 8. Przeprowadzenie testów aktywności biologicznej i biomedycznej otrzymanych biopreparatów w badaniach na ssakach

 

Zadanie 9. Badania weterynaryjne. Testy na zwierzętach domowych

 

Zadanie 10. Ocena bezpieczeństwa uzyskanych z treści jaj biopreparatów przez określenie ich działania cytotoksycznego na linie komórek prawidłowych

 

Zadanie 11. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontakt  
web design by AGENA