Innowacyjna gospodarka


DOROBEK ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT (za okres 2009 – 2012 r.)

 

I. Patenty, zgłoszenia patentowe i instrukcje technologiczne

 1. Jarmoluk A., Zimoch A. (2012) Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Patent nr B-1 212125.
 2. Gołąb K., Gburek J., Juszczyńska K., Polanowski A., Trziszka T. (2011) Sposób otrzymywania koncentratu monomerycznej cystatyny. Zgłoszenie Pat. nr P-396028.
 3. Mituła P., Niezgoda N., Wawrzeńczyk C. (2011) Nowa diacylo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania. Zgłoszenie Pat. nr P-398018.
 4. Niezgoda N., Mituła P., Wawrzeńczyk C. (2011) Nowa fosfatydylocholina oraz sposób jej otrzymywania. Zgłoszenie Pat. nr P-398019.
 5. Polanowski A., Trziszka T. (2011) Preparat o właściwościach immunoregulatorowych. Zgłoszenie Pat. nr P- 396027.
 6. Polanowski A., Trziszka T., Sosnowska A. (2011) Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Zgłoszenie Pat. nr P-396026.
 7. Trziszka T., Bobak Ł., Siepka E., Dobrzański Z., Tronina S., Tronina W. (2012) Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy. Zgłoszenie Pat. nr P-393828.
 8. Chrzanowska J., Polanowski A., Zambrowicz A., Pokora M., Eckert E., Wilusz T., Szołtysik M., Dąbrowska A., Trziszka T. (2012) Sposób otrzymywania hydrolizatu, wykazującego aktywność hamowania enzymu ACE. Zgłoszenie Pat. nr P- 398104.
 9. Mituła P., Niezgoda N., Wawrzeńczyk C. (2012) Nowa diacylo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania. Zgłoszenie Pat. nr P-398021.
 10. Mituła P., Niezgoda N., Wawrzeńczyk C. (2012) Nowy fosfolipid oraz sposób jego otrzymywania. Zgłoszenie Pat. nr P-398020.
 11. Eckert E., Pokora M., Zambrowicz A., Chrzanowska J., Polanowski A., Dąbrowska A., Szołtysik M., Trziszka T. (2012) Sposób otrzymywania przeciwutleniającego preparatu peptydowego z hydrolizatów białek jaj, zwłaszcza kurzych oraz przeciwutleniający preparat peptydowy. Zgłoszenie Pat. nr P-399691.
 12. Pokora M., Eckert E., Zambrowicz A., Chrzanowska J., Polanowski A., Wilusz T., Dąbrowska A., Szołtysik M., Trziszka T. (2012) Sposób otrzymywania hydrolizatu, wykazującego aktywność hamowania enzymu ACE. Zgłoszenie Pat. nr P-398104.
 13. Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P., Cwynar-Zając Ł., Brykner R., Szuba A., Gębarowska E., Gołąb K., Gburek J., Polanowski A., Trziszka T., Juszczyńska K. (2012) Zastosowanie inhibitorów proteaz cysteinowych jako czynnik hamujący wzrost komórek nowotworowych. (Zgłoszono do Urzędu Patentowego RP).
 14. Sitnik O., Jawor P., Stefaniak T., Kopeć W., Skiba T. (2012) Sposób wzbogacenia preparatu mlekozastępczego w aktywne immunoglobuliny żółtka jaja. (Zgłoszono do Urzędu Patentowego RP).
 15. Sitnik O., Jawor P., Stefaniak T., Kopeć W. (2012) Sposób przygotowania mieszanki paszowej dla cieląt zawierającej aktywne immunoglobuliny pochodzenia ptasiego o właściwościach immunoprotektywnych. (Zgłoszono do Urzędu Patentowego RP).
 16. Dobrzański Z., Tronina S., Opaliński S., Korczyński M., Trziszka T. (2012) Technologia wzbogacania jaj w bioaktywne składniki, a szczególnie w kwasy omega-3 (OVOCURA) – instrukcja technologiczna
 17. Ryszka F., Chyra D., Dolińska B.M., Jelińska M., Juszkiewicz J., Lelątko M., Mikulska A., Mitera K., Rosak K. Preparaty wapniowe – technologia produkcji.
   

II Nagrody

 

 1. Cekiera A. (2011) Best Poster Award. „Trial use of cystatin selected from egg white to decrease pruritus intensity in dogs with atopic dermatitis”, Man and Environment, Kraków.
 2. Jarmoluk A., Zimoch A. (2011) Nagroda II st. w Konkursie WR FSNT NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”, za wynalazek pt.: „Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej”.
 3. Kiełbowicz G. (2012) 29. Best Poster Award. Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne (29th ISC) „Positional analysis of phospholipids via LC with a charged aerosol detector”, Toruń.
 4. Zimoch A. (2012) Nagroda główna ogólnopolskiego konkursu „Student-wynalazca” za wynalazek „Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej” (Jarmoluk A. – współtwórca wynalazku, opiekun naukowy studenta).
 5. Zimoch A., Jarmoluk A. (2012) Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za wynalazek „Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej”.
 6. Zimoch A., Jarmoluk A. (2012) Srebrny Medal na 40 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji w Genewie za wynalazek „Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej”.
   

 

III. Publikacje

1. Oryginalne prace twórcze

 

 1. Pokora M., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Trziszka T. (2010) Wykorzystanie niekomercyjnych enzymów proteolitycznych do hydrolizy białek jaja. Acta Sci. Pol. ser. Biotechnol., 9(4), 17-25.
 2. Smuga D.A, Smuga M., Świzdor A., Panek A., Wawrzeńczyk C. (2010) Synthesis of dehydro-epiandrosterone analogues modified with phosphatidic acid moiety. Steroids, 75, 1146-1052.
 3. Stańczykiewicz B., Nowacki D., Jakubik M., Rymaszewska J. (2010) Wpływ kwasów omega-3 (DHA) na zaburzenia otępienne, w tym chorobę Alzheimera w badaniach zwierzęcych. Psychogeriatr. Pol., 7(3), 71-82.
 4. Trziszka T., Dobrzański Z. (2010) Zastosowanie technologii chemicznych do pozyskiwania bioaktywnych substancji z wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego. Chemik, 64, 3, 191-195.
 5. Bubel F., Dobrzański Z., Bykowski P., Patkowska-Sokoła B., Trziszka T. (2011) Enrichment of hen eggs with omega-3 polyunsaturated fatty acids – physiological and nutritional aspects. Acta Sci. Pol. ser. Med. Vet., 10(3), 5-18.
 6. Dolińska B., Mikulska A., Dragan Sz., Dobrzański Z., Trziszka T., Ryszka F. (2011) Technologia wytwarzania i skład chemiczny preparatów wapniowych ze skorup jaj i dolomitu. Przem. Chem., 90, 5, 726-730.
 7. Jakubik M., Stańczykiewicz B., Rymaszewska J. (2011) DHA and NPD1 impact on biochemistry of AD. Acta Biomed. Eng., 4, 165-169.
 8. Kaźmierska M., Kosmalski B., Jarosz B., Ligor M., Trziszka T. (2011) Wpływ zróżnicowanego systemu chowu kur na zawartość luteiny w jajach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 5(78), 75-85.
 9. Kosmalski B., Kaźmierska M., Jarosz B., Trziszka T. (2011) A comparison of methods for lutein determination in egg yolk. World's Poult.Sci. J., 67, 2011, b-088.
 10. Malicki A., Trziszka T., Szpak M., Jarmoluk A., Janik P., Źródłowska-Danek J. (2011) Technologiczne i mikrobiologiczne aspekty wpływu lizozymu na trwałość mięsa drobiowego. Przem. Chem., 5, 904-906.
 11. Niezgoda N., Mituła P., Wawrzeńczyk C. (2011). Otrzymywanie izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Przem. Chem., 90, 5, 949-957.
 12. Noszczyk-Nowak A., Pasławska U., Nicpoń J. (2011). The role of omega-3 unsaturated fatty acids in the modification of arrhythmogenesis. Adv. Clin. Exp. Med., 20, 385-390.
 13. Sosnowska A., Trziszka T., Polanowski A., Bubel F. (2011) Substancje biologicznie czynne w surowcu jajczarskim oraz ich znaczenie biomedyczne i technologiczne możliwości otrzymywania na skalę produkcyjną. Przem. Chem., 90, 5, 1029-1034.
 14. Stańczykiewicz B., Jakubik M., Rymaszewska J. (2011) The role of cystatin C with reference to Alzheimer's disease. Acta Biomed. Eng., 4, 211-216.
 15. Zimoch A., Jarmoluk A. (2011) Barierowość biokompozytowych filmów ochronnych wytwarzanych na bazie naturalnych biopolimerów. Przem. Chem., 90 ,5, 1099-1102.
 16. Zimoch A., Jarmoluk A., Marycz K. (2011) Charakterystyka interakcji hydroksypropylometylocelulozy, chitozanu i lizozymu. Przem. Chem., 90,5, 1103-1106.
 17. Ambrozik-Haba J., Semeriak K., Zimoch A., Ulbin-Figlewicz N., Jarmoluk A. (2012) Wpływ wybranych substancji bioaktywnych na zmienność wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych z ich udziałem biokompozytów hydroksypropylometylocelulozy. Przem. Chem., 91, 5, 660-665.
 18. Biodrowska K., Draus A.W., Gliszczyńska A., Gładkowski W., Leśniak A., Wawrzeńczyk C. (2012) Synteza izoprenoidowych fosfolipidów. Przem. Chem., 91, 5, 692-696.
 19. Gołąb K., Gburek J., Juszczyńska K., Trziszka T., Polanowski A. (2012) Stabilizacja monomerycznej formy cystatyny z białka jaja. Przem. Chem., 91, 5, 174-179.
 20. Kiełbowicz G., Gładkowski W., Chojnacka A., Wawrzeńczyk C. (2012) A simple method for positional analysis of phosphatidylcholine. Food Chem., 135, 2542-2548.
 21. Kiełbowicz G., Smuga D., Gładkowski W., Chojnacka A., Wawrzeńczyk C. (2012) An LC method for the analysis of phosphatidylcholine hydrolysis products and its application to the monitoring of the acyl migration process. Talanta, 94, 22-29.
 22. Mituła P., Wawrzeńczyk C. (2012) Synthesis of a series of new racemic [2,3-bis(acyloxy)propyl]phosphonocholines. Arkivoc, IV, 216-232.
 23. Tubek B., Smuga D., Smuga M., Wawrzeńczyk C. (2012) Synthesis of 28-O-(1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho)-betulin. Synth. Commun., 42, 3648-3654.
 24. Więdłocha M., Stańczykiewicz B., Jakubik M., Rymaszewska J. (2012) Wybrane mysie modele oparte na mutacji genów APP, MAPT oraz presenilin wykorzystywane w badaniach nad patogenezą choroby Alzheimera. Post. Hig. Med. Dośw. (online) 66, 415-430.
 25. Zambrowicz A., Timmer M., Polanowski A., Lubec G., Trziszka T. (2012) Manufacturing of peptides exhibiting biological activity. Amino Acids DOI: 10.1007/s00726-012-1379-7.
 26. Dobrzański Z., Górecki H., Chojnacka K., Beń H., Górecka H., Trziszka T. Biotranfer of essentials and trace elements from feed to hen eggs. Biol. Trace Element.
 27. Eckert E., Pokora M., Zambrowicz A., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Trziszka T. (2012) The application of microbial proteases to obtain egg yolk protein hydrolysates with antioxidant and antimicrobial activity. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.
 28. Eckert E., Zambrowicz A., Pokora M., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Różański H., Trziszka T. (2012) Biologically active peptides derived from hen eggs and another animal origin food proteins. World’s Poultry Sci.
 29. Eckert E., Zambrowicz A., Pokora M., Siepka E., Kosmalski B., Polanowski A., Chrzanowska J., Szołtysik M., Trziszka T. (2012) Biologically active peptides derived from hen egg and another animal-origin food proteins. World’s Poultry Sci.
 30. Pokora M., Eckert E., Zambrowicz A., Bobak Ł., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Polanowski A., Trziszka T. (2012) Egg protein modification by enzymatic hydrolysis for evaluate biological activity and functional properties. Food Sci. Nutr.
 31. Polanowski A., Sosnowska A., Zabłocka A., Janusz M., Trziszka T. (2012) Immunomudulatory peptides that accompany the hen egg yolk IgY. Separation, identification and biological activity. J. Innate Immunity
 32. Polanowski A., Zabłocka A., Sosnowska A., Janusz M., Trziszka T. (2012) Immunoregulatory actvity accompanying chicken egg yolk immunoglobulin Y. Poultry Sci
 33. Siepka E., Bobak Ł., Kosmalski B., Eckert E., Różański H., Trziszka T. (2012) Transformation of fatty acids from feed to yolk lipids of eggs derived from polish greenleg partridge hens. J. Food Sci. Nutr.
 34. Skoczyńska A., Skórka T., Wojakowska A., Nowacki D., Turczyn B., Poręba R., Szuba A. (2012) Heart function in magnetic imaging (MRI) and the mesenteric artery reactivity in rats receiving lead-contaminated drinking water. Toxicology
 35. Zambrowicz A., Pokora M., Eckert E., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Trziszka T. (2012) Antioxidative peptides derived from denaturated egg white protein. Italian J. Food Sci.
 36. Zambrowicz A., Pokora M., Eckert E., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Trziszka T. (2012) The antioxidant and antimicrobial activity of lecithin free egg yolk protein hydrolysates obtained with digestive enzymes. Functional Foods Health Disease.

 

 

2. Artykuły naukowe oraz wybrane, ważniejsze prezentacje na konferencjach o zasięgu międzynarodowym
 

 1. Chojnacka A., Gładkowski W., Wawrzeńczyk C. (2010) Enzymatic modifications of egg-yolk lecithin using plant oils, Proc. „Biocatalysis Conference”, Ocean Coral, Ocean Turquesa & Ocean Maya Resorts, Puerto Morelos, Mexico, 10.12-13.12.2010, p. 62.
 2. Chojnacka A., Gładkowski W., Wawrzeńczyk, C. (2010) „Enzymatyczne wzbogacanie lecytyny żółtka jaja kurzego w kwasy n-6 NNKT na drodze reakcji z olejami roślinnymi”, XXXV Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz, 28.11-01.12.2010 (poster).
 3. Cwynar Ł., Brykner R., Gębarowska E., Szuba A., Polanowski A., Gołąb K., Gburek J., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P. (2010) Ocena przeżywalności wybranych linii komórkowych (MCF-7, BM, NHDF) poddanych działaniu cystatyny zawieszonej w glicerolu. XLIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów, 13-15.09.2010 (poster).
 4. Gładkowski W., Chojnacka A., Kiełbowicz G., Wawrzeńczyk C. (2010) Enzymatic modifications of acyl chains in egg-yolk phosphatidylcholine, Proc. „Biocatalysis Conference”, Ocean Coral, Ocean Turquesa & Ocean Maya Resorts, Puerto Morelos, Mexico, 10.12-13.12.2010, p.47.
 5. Gładkowski W., Chojnacka A., Wawrzeńczyk C. (2010) Izolowanie czystej frakcji fosfolipidowej z żółtek jaj, XXXV Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz, 28.11-01.12.2010 (poster).
 6. Gołąb K., Juszczyńska K., Gburek J., Horowski A., Trziszka T., Polanowski A. (2010) Stabilization of Chicken egg White Cystatin in Solution and During Freeze-Drying. Advances in Protein Crystalography European Biomarkers Summit. Mass Spec Europe. 9-10.11.2010, Florence Italy (poster).
 7. Stefaniak T., Sitnik O., Kopeć W., Rząsa A., Jawor P. (2010). Production and prophylactic application in calves of yolk immunoglobulins from immunized and non-immunized hens. XXVI World Buiatrics Congress, Santiago, Chile, 14-18.11.2010 (poster).
 8. Trziszka T., Dobrzański Z. (2010) Wykorzystanie surowica jajczarskiego do produkcji nutraceutyków i preparatów biomedycznych, cz. I. Pol. Drob., 4, 2-4.
 9. Trziszka T., Dobrzański Z. (2010) Wykorzystanie surowca jajczarskiego do produkcji nutraceutyków i preparatów biomedycznych, cz. II. Pol. Drob., 5, 10-11.
 10. Trziszka T., Polanowski A., Dobrzański Z., Beń H. (2010) Nowe biopreparaty jako efekt realizacji projektu Ovocura. XXXV Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry For Agriculture”, 28.11-1.12.2010, Karpacz. Materiały seminarium (referat plenarny).
 11. Ambrozik-Haba J., Semeriak K., Zimoch A., Jarmoluk A., Ulbin-Figlewicz N. (2011) Właściwości funkcjonalne bioaktywnych jadalnych filmów ochronnych. XXXVI Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, 27-30.11.2011, Karpacz (poster).
 12. Dobrzański Z., Pogoda-Sewerniak K., Skiba M. (2011) An influence of various feed fats on oxidation potential and immunological indices of laying hens blood. Proc. XVth International Congress Animal Hygiene , 3-7.07.2011, Vienna, Austria, p.1251-1254.
 13. Eckert E., Zambrowicz A., Siepka E., Chrzanowska J., Trziszka T. (2011) Enzymatic protein hydrolysates and their use in food and non-food items. Selected topics in food biotechnology. Ed. Chrzanowska J., Zambrowicz A. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, p. 81-92.
 14. Eckert E., Zambrowicz A., Siepka E., Chrzanowska J., Trziszka T. (2011) Enzymatic protein hydrolysates and their use in food and non-food items. Proc. 5th International Conference “Quality and Safety in food Production Chain”, Wrocław, Poland, 19-20.09.2011 (materiały konferencyjne) p. 46, (poster).
 15. Gładkowski W., Chojnacka A., Wawrzeńczyk C. (2011) Enzymatic transesterification of egg-yolk phosphatidylcholine with castor oil, 10th International Symposium on Biocatalysis, BIOTRANS, Giardini Naxos (ME), Italy, 2-6.10.2011 (poster – 132).
 16. Jakubik M., Stańczykiewicz B., Rymaszewska J. (2011) DHA and NPD1 impact on biochemistry of AD. Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases. Wrocław, 26-29.05.2011. Materiały konferencji, (poster).
 17. Juszczyńska K., Brykner R., Cwynar-Zając Ł., Sosnowska A., Gołąb K., Gburek J., Dzięgiel P., Polanowski A, Trziszka T. (2011) Dimerization hampers antiproliferative activity of cystatin on cancer cells. 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, Kraków, Poland, 5-9.09.2011 (abstracts – p. 9.11.)
 18. Juszczyńska K., Brykner R., Cwynar-Zając Ł., Sosnowska A., Gołąb K., Gburek J., Dzięgiel P., Polanowski A, Trziszka T. (2011) Effect of chicken egg white cystatin on proliferation of cancer cells. 2nd World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development. Zadar, Croatia, 18-22.09, 2011 (abstract – p. 67).
 19. Kiełbowicz G., Smuga D.A., Gładkowski W., Chojnacka A., Wawrzeńczyk C. (2011) A HPLC method for the analysis of acyl migration process in the 1- and 2-acyl lysophosphatidylcholine using a mixed-mode column and charge aerosol detector, Proc. 10th ILPS Phospholipid Congress, Rotterdam, Holland, 16-18.09.2011 (abstracts – p.9).
 20. Kiełbowicz G., Smuga D.A., Gładkowski W., Chojnacka A., Wawrzeńczyk C. (2011) A HPLC method for the analysis of acyl migration process in the 1- and 2-acyl lysophosphatidylcholine using a mixed-mode column and charge aerosol detector, 9th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, Rotterdam, Holland, 18-21.09.2011, ANLI-012 (abstracts – p.175)
 21. Kopeć W., Stefaniak T., Jawor P., Skiba T., Sitnik O. (2011). Yolk immunoglobulin as a protective factor of human and animal against E. coli Proc. International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods. ISNFF, Sapporo, Japan (abstracts – p.153).
 22. Kosmalski B., Kaźmierska M., Jarosz B., Siepka E., Trziszka T. (2011) Biological properties of lutein and zeaxanthin and their role in protecting human health; Selected problems of nutraceuticals and functional food; Proc. V International Conference „Quality and safety in food production chain” Wrocław, Poland 19-20.09. 2011 (p. 37-46).
 23. Kosmalski B., Kaźmierska M., Jarosz B., Siepka E., Trziszka T. (2011) Biological properties of lutein and zeaxanthin and their role In protecting human health. Proc. V International Conference “Quality and Safety in Food Production Chain”. Wrocław, Poland 19-20.09. 2011 (abstracts – p. 84).
 24. Kosmalski B., Kaźmierska M., Jarosz B., Siepka E., Trziszka T. (2011) Development of nutraceutical eggs with omega-3-acids and lutein; Acta Biomedical Engineering, Nutraceutics, Biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilisation-related diseases, Publishing House Indygo Zahir Media, vol. 4, 2011, 269-276.
 25. Malicki A., Wawrzeńczyk C., Tubek B., Janik P., Szpak M., Źródłowska-Danek J., Grabowski T. (2012) Badania wpływu nowej generacji fosfatydylo-betuliny na wybrane drobnoustroje. Mat. XIV Kongres PTNW, Wrocław, 13-15.09.2012 (poster).
 26. Mituła P., Niezgoda N., Wawrzeńczyk C. (2011) Synthesis of diacyl glycerophosphocholine with conjugated linolenic acid (CLA) as fatty acids, 17th European Symposium on Organic Chemistry, Hersonissos, Greece, 10-15.07.2011 (poster – 2.104).
 27. Pokora M., Szołtysik M., Dąbrowska A., Drozdowska K., Chrzanowska J., Trziszka T. (2011) The evaluation of biological activity of denatured egg white protein degraded with neutrase. Proc. V International Conference “Quality And Safety In Food Production Chain”. Wrocław, Poland, 19-20.09.2011, materiały konferencyjne, p.228. (poster)
 28. Rymaszewska J., Jakubik M., Stańczykiewicz B. (2011) Dietary supplementation in Alzheimer's disease prevention. 19th European Congress of Psychiatry. Vienna, Austria, 12-15.03.2011 (poster).
 29. Rymaszewska J., Jakubik M., Stańczykiewicz B., Szuba A., Trziszka T. (2011) Biopreparations from the new generation of eggs for dementia, why not? 39th Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP), 11 Congresso da Associacao Portuguesa de Gerontopsiquiatria (APG) “Education And Research In Geriatric Psychiatry”. Porto, Portugal, 2-4.11.2011. (Poster)
 30. Siepka E., Bobak Ł., Gładkowski W., Kosmalski B., Eckert E., Trziszka T. (2011) Egg yolk of greenleg partridge layers as a source of the phospholipids. Selected problems of nutraceutical and functional food. Ed. T. Trziszka, Ł. Bobak, M. Kaźmierska. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2011, p. 47-54.
 31. Siepka E., Bobak Ł., Gładkowski W., Kosmalski B., Eckert E., Trziszka T. (2011) Egg yolk of greenleg partridge layers as a source of phospholipids. Proc. V International Conference “Quality and Safety in Food Production Chain”. Wrocław, 19-20.09. 2011, Materiały konferencji, p. 164 (poster).
 32. Siepka E., Bobak Ł., Kosmalski B., Trziszka T. (2011) Enriched eggs – the source of invaluable phospholipids rich In polyunsaturated fatty acids. Acta Biomedical Engineering Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization- related diseases. Ed.: H. Podbielska, T. Trziszka. Publishing House Indygo Zahir Media, Wrocław. 2011. vol. 4, 287-298.
 33. Skiba M., Dobrzański Z., Pogoda-Sewerniak K., Trziszka T., Kosmalski B., Jarosz B. (2011) Effect of dietary fats on fatty acids and cholesterol profile in blood and eggs of laying hens. Proc. XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products. 4 – 8. 09. 2011. Leipzig, Germany, p. 134.
 34. Skiba T., Kopec W., Sitnik O., Stefaniak T., Jawor P. (2011) Process of IgY isolation from egg yolk using centrifugal and salting out method”. Proc. XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Products. - XX European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Leipzig, Germany, p. 89.
 35. Stańczykiewicz B., Jakubik M., Rymaszewska J. (2011) Influence of the egg's supplementation for dementia prevention in animal studies. Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases. Wrocław, 26-29.05.2011 (poster).
 36. Stańczykiewicz B., Jakubik M., Rymaszewska J. (2011) The role of cystatin C with reference to Alzheimer's disease. Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases. Wrocław, 26-29.05.2011 (poster).
 37. Szandruk M., Jakubik M., Stańczykiewicz B., Rymaszewska J. (2011) Intake of polyunsaturated fatty acids in diet and their therapeutic value in the treatment of depression in animal studies. Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases. Wrocław, 26-29.05.2011 (poster).
 38. Zambrowicz A., Eckert E., Trziszka T. (2011) Egg yolk proteins as a source of peptides with antioxidant activity. Selected topics in food biotechnology. Ed. Chrzanowska J., Zambrowicz A. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2011, monography p. 101-110.
 39. Zambrowicz A., Eckert E., Trziszka T. (2011) Egg yolk proteins as a source of peptides with antioxidant activity. Proc. V International Conference “Quality and Safety in food production Chain”, Wrocław, Poland, 19-20.09.2011, Materiały konferencyjne, p. 206 (poster)
 40. Ambrozik-Haba J., Semeriak K., Ulbin-Figlewicz N., Brychcy E. (2012) Antimicrobial activity of lysozyme and cystatin Proc. 17th Conference of Young Reasearchers Section of Polish Society of Food Technologists - 1st International Conference “Food diversity”. Kraków, Poland, 10-11.05.2012 ( poster).
 41. Ambrozik-Haba J., Semeriak K., Zimoch A., Jarmoluk A. (2012) Evaluation of barrier properties of hydrocolloid based protective coatings. 29th International Symposium on Chromatography 9-13.09.2012, Toruń ( poster).
 42. Beń H., Dobrzański Z., Trziszka T. (2012) Some nutraceutical and biomedical products obtained from new generation eggs using innovative technologies. Proc. XVI Congress IUFoST, Foz, Brazil, 5-9.08.2012 (poster).
 43. Beń H., Szuba A., Trziszka T. (2012) Innovative technologies for the production of biopreparations based on new generation eggs (OVOCURA). Banff Egg Forum 2012. Banff, Canada. 28-30.03.2012 (lecture).
 44. Dobrzański Z., Trziszka T., Beń H., Korzeniowska M. (2012) Elemental composition of hen eggs. Proc. XVI Congress IUFoST, Foz, Brazil, 5-9.08. 2012 (poster)
 45. Eckert E., Pokora M., Zambrowicz A., Chrzanowska J., Trziszka T. (2012) The effectiveness of enzymatic hydrolysis with Rusing unconventional pro tease from Cucurbita ficifolia to generale bioactive hydrolysates of egg yolk proteins. Proc. 47th Congress of the Polish Biochemical Society. Polish-German Biochemical Societies, Joint Meeting. Poznań, Poland, 11-14.09.2012 (abstracts – p. 37).
 46. Eckert E., Pokora M., Zambrowicz A., Trziszka T. (2012) Application of enzymes of microbial origin to obtain the egg yolk protein hydrolysates with antioxidant activity. Proc. 17th Conference of Young Reasearchers Section of Polish Society of Food Technologists - 1st International Conference “Food diversity”. Kraków, Poland, 10-11.05.2012 (poster),
 47. Jakób M., Zogłówek A., Różycka M., Domaszewska T., Piksa M., Kawka M., Kubica J, Ożyhar A., (2012) Cloning, expression and purification of recombinant chicken eggshell protein ovocalyxin-32, Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Biochemistry for Health and Environment, Poznań, 11-14.09.2012 (poster).
 48. Korzeniowska M., Beń H., Dobrzański Z., Trziszka T. (2012) Eggs, the best source for nutraceutical and biomedical preparations. Proc. XVI Congress IUFoST, Foz, Brazil, 5-9.08. 2012 (poster).
 49. Kosmalski B., Jarosz B., Trziszka T. (2012) The Determination of the Folic Acid Content in Egg Products Using High Performance Liquid Chromatography (HPLC); World Academy of Science Engineering and Technology, July 2012 Amsterdam. Holland Iss. 67.data, poster, wystąpienie czy abstracts –strony??
 50. Nowacki D., Martynowicz H., Wojakowska A., Trziszka T., Szuba A. (2012) Effects of egg-derived lecithin on blood pressure in spontaneous hypertensive rats. Preliminary results. Banff Egg Forum 2012. Banff, Canada. 28-30.03.2012 (poster).
 51. Pokora M., Eckert E., Zambrowicz A. (2012) Modification of denaturated egg proteins by microbal enzymes. Proc. 17th Conference of Young Reasearchers Section of Polish Society of Food Technologists – 1st International Conference “Food diversity”. Kraków, Poland, 10-11.05.2012 (poster).
 52. Pokora M., Eckert E., Zambrowicz A., Dąbrowska A., Szołtysik M., Trziszka T., Polanowski A., Chrzanowska J. (2012) Antioxidant and ACE-inhibitory activities of protein by-product hydrolysates produced with protease of plant origin. Proc. 47th Congress of the Polish Biochemical Society. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting. Poznań, Poland 11-14.09.2012, Materiały konferencyjne, p. 58 (poster).
 53. Semeriak K., Ambrozik-Haba J., Ulbin-Figlewicz N., Zimoch A., Jarmoluk A. (2012) Voilate compounds characterization in raw meat produced with biocompsytes containing lysozyme. Proc. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012 (poster).
 54. Sitnik O., Stefaniak T., Jawor P., Kopeć W., Skiba T. (2012). Vaccination of hens with bovine vaccines and application of IgY in prevention of diarrhea in newborn calves. Proc. XXVII World Buiatric Congress, Lizbona, Portugalia, 3-8.06.2012, p.226.
 55. Stańczykiewicz B., Jakubik M., Rymaszewska J., Szuba A., Trziszka T. (2012) Effects of diet enriched in egg yolk lecithin and DHA on cognitive functions in Alzheimer Disease mice model. International Psychogeriatric Association International Meeting – IPA 2012. Cairns, Australia, 7-11.09.2012 (poster).
 56. Trziszka T., Polanowski A. (2012) Eggs as a very promising source of biomedical and nutraceutical preparations. Conference „Egg Forum” in Banff, Canada (lecture). Publikacja w World Poultry Sc. J. w 2013.
 57. Zimoch A., Jarmoluk A., Szołtysik M., Ambrozik-Haba J., Semeriak K., Ulbin-Figlewicz N., Brychcy E. (2012) The use of artificial neural network to identify the extracts of spices by data analysis of gas chromatography. Proc. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012 (poster).
 58. Zimoch A., Jarmoluk A., Marycz K. (2012) Chitosan And Lysozyme As Components Of Biocomposite Edible CoatingS, 58th International Congress of Meat Science and Technology in Montréal, Canada 12-17.08. 2012, SAFMICROP-16. http://www.icomst2012.ca

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontakt  
web design by AGENA