Innowacyjna gospodarka


Program badawczo-rozwojowy obejmuje innowacyjne działania w obszarze produkcji nowej generacji surowca jajczarskiego, a także innowacyjne technologie w pozyskiwaniu biologicznie aktywnych substancji z przeznaczeniem do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych  w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych.

Istotą projektu są kompleksowe badania uwzględniające typowy łańcuch produkcji żywności, opierający się na niekonwencjonalnej produkcji jaj opartą o własny program żywieniowo-środowiskowy dla niosek. Szczególnie ważne w tym względzie jest stosowanie odpowiednich preparatów huminowo-mineralnych i algowych. Wyprodukowane jaja będą stanowić naturalny materiał wyjściowy do wytwarzania najwyższej jakości, nowych biosuplementów diety.

Zasadniczym przedsięwzięciem projektu  jest uzyskanie nowej generacji surowca jajczarskiego (jaja kurze i przepiórcze) o cechach prozdrowotnych, bogatego w bioaktywne substancje, w tym m.in. polienowe, kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, immunoglobuliny, związki organiczne żelaza i selenu,  cystatynę, lizozym, witaminy.

Priorytetem badawczym jest opracowanie innowacyjnych technologii odzysku biologicznie aktywnych składników jaja oraz ich enzymatycznej i chemicznej modyfikacji w celu wytworzenia nowych biosusubstancji o szerokim wachlarzu zastosowań. Ważnym działaniem będzie zastosowanie biopreparatów w utrwalaniu żywności, a także ich wykorzystanie w systemach opakowaniowych.  Szczególnie istotnym działaniem projektu będą  badania biomedyczne tych substancji w celu określenia ich przydatności jako materiału  wyjściowego do wytwarzania nutraceutyków, ważnych preparatów w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, przez co mogą się przyczynić do poprawy jakości życia.

Wysoka wartość wytwarzanych preparatów biomedycznych (zwłaszcza preparatów fosfolipidowych, białkowych, peptydowych, inhibitorowych i mineralno-organicznych) o znaczeniu odżywczym w regeneracji organizmu, służącym  rewitalizacji i prewencji o potencjalnie bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, m.in. w terapii schorzeń centralnego układu nerwowego, w tym chorób otępiennych mózgu (m.in. choroba Alzheimera), zaburzeń nastroju (depresja), układu krążenia (miażdżyca) oraz chorób układu kostnego (osteoporoza). Oddzielną grupę preparatów biomedycznych będą stanowiły substancje przeznaczone do dalszych badań klinicznych i  zastosowań w produkcji leków przeciw chorobom nowotworowym, paradontozie, chorobom dermatologicznym. Jeszcze inną grupę będą stanowiły substancje do zastosowań w kosmetyce.

Finalnymi produktami projektu z jednej strony będą nowej generacji jaja kurze i przepiórcze o podwyższonej wartości biologicznej i odżywczej, a z drugiej strony, w oparciu o innowacyjne technologie będą uzyskane z tych jaj   biopreparaty o szerokim zastosowaniu w przemyśle żywnościowym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkty proponowane do wdrożenia muszą cechować się najlepszymi standardami jakości i najwyższymi parametrami przydatności i wartości biologicznej, a nade wszystko  muszą być zasadniczo lepsze od porównywalnych preparatów rynkowych. Tym samym wdrażana innowacyjność będzie przekładać się na wysoką konkurencyjność.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje
  • kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji
  • technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych.
  • technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein
  • metoda aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych
  • technologia zagospodarowania produktów ubocznych (z procesów technologicznych).


Tematyka projektu jest kompatybilna z opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pilotażowym Programem Foresight w polu badawczym „Zdrowie i życie” w piętnastym priorytecie badawczym pod nazwą „Doskonalenie żywności i żywienia w aspekcie ich znaczenia dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt z uwzględnieniem biologicznie aktywnych substancji pochodzenia zwierzęcego”.

Projekt  realizuje konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, lider projektu oraz Akademia Medyczna we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontakt  
web design by AGENA