Innowacyjna gospodarka


 

Innowacyjne działania mające na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych  przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych  w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych to główne założenia projektu badawczo-rozwojowego pod nazwa „Ovocura”.

Projekt obejmuje kompleksowe badania uwzględniające typowy łańcuch produkcji żywności, opierający się na niekonwencjonalnej produkcji jaj uwzględniającej stosowanie odpowiednich preparatów huminowo-mineralnych i algowych. Wyprodukowane jaja będą stanowić naturalny materiał wyjściowy do wytwarzania najwyższej jakości nowych biosuplementów diety.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje,
  • kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji,
  • technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych,
  • technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein,
  • metoda aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych,
  • technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesów technologicznych.


Badania w ramach projektu „Innowacyjne technologie produkcji  biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” prowadzi konsorcjum utworzone przez zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będącego liderem projektu, oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W projekcie bierze udział zespół 130 naukowców, który realizuje 11 zadań badawczych.

Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontakt  
web design by AGENA